Jobrecruiter, handelsbenaming onder TradeForce, beide met maatschappelijke zetel te Maaseik, België ("JobRecruiter", "wij" of "ons") verbinden zich ertoe uw privacy te beschermen en te respecteren.

Dit Privacy beleid beschrijft (samen met de Gebruiksvoorwaarden op de website jobrecruiter.be (“Website”) en alle andere documenten waarnaar hierin wordt verwezen) welke persoonsgegevens wij van u verzamelen en hoe wij uw persoonsgegevens verwerken.

Gelieve niet meer verder te gaan indien u het Privacy beleid niet aanvaardt.

Informatie die wij van u kunnen verzamelen in overeenstemming met toepasselijke wetgeving

Voor de onderstaand beschreven doeleinden kunnen we de volgende gegevens verzamelen:

 • Uw persoonsgegevens zoals uw naam, adres en postcode, uw geboortedatum, uw telefoonnummer en e-mailadres, uw werkervaring, uw beschikbaarheden, referenties en vaardigheden op diverse terreinen en informatie over uw opleiding. U kunt ook uw CV uploaden, begeleidende brieven en elke andere bijlage waarvan u denkt dat die voor nuttig is of die wij van u vragen.
 • Wij verzamelen uw voorkeur om job alerts te ontvangen.
 • Wij kunnen informatie verzamelen over uw bezoek aan de Website, met inbegrip van maar niet beperkt tot verkeers- en locatiegegevens, weblogs, content van enquêtes en contactformulieren, andere communicatiegegevens en de bronnen waartoe u toegang hebt. Die gegevens zullen uw toekomstige bezoeken aan de Website bijvoorbeeld gemakkelijker maken, aangezien we Content of Diensten kunnen voorstellen afhankelijk van de locatie vanwaar u toegang hebt tot de Website.
 • Indien u zich registreert met uw LinkedIn account (of een andere sociale media account), worden uw profielgegevens, de openbare gegevens van uw contacten en uw e-mailadres opgeslagen in onze systemen.
 • Indien u contact met ons opneemt, kunnen wij dergelijke correspondentie bewaren.
 • We verzamelen eveneens gegevens van alle gebruikers van de Website in geaggregeerde vorm om zo een beter inzicht te krijgen in de gebruikers van de Website als groep, zonder dat daarin persoonlijk identificeerbare informatie is opgenomen.
 • Wij kunnen ook cookies opslaan zoals hieronder nader wordt uiteengezet.

Hoe wij uw informatie gebruiken

Wij zullen al die informatie ("uw gegevens") verzamelen en verwerken voor de volgende doeleinden:

 • Om onze diensten aan u aan te bieden.
 • Om de zoektocht naar werk en/of opdrachten en het matchen zo goed mogelijk op jouw voorkeuren af te stemmen door uw beschikbaarheden, geschiktheid, kwalificaties en vaardigheden te beoordelen, niet enkel voor een huidige werk opdrachten en vacatures, maar ook voor opportuniteiten waarvan wij denken dat deze u kunnen interesseren in de toekomst.
 • Om u per e-mail, telefoon en/of post op de hoogte te houden van onze diensten.
 • Om andere diensten – zoals nieuwsbrieven of informatie over geplande activiteiten – aan te bieden.
 • Om de Content en Diensten op de Website zo goed mogelijk op uw voorkeuren af te stemmen.
 • Om ons te helpen de voor u relevantste Content en Diensten op de Website te creëren, publiceren en verbeteren.
 • Om te garanderen dat de via de Website geleverde Content en Diensten worden gepresenteerd op de wijze die voor u en uw apparaat het meest efficiënt is.
 • Om u in staat te stellen de interactieve functies van onze diensten te gebruiken, wanneer u dat wenst.
 • Om de Website, onze diensten en onze systemen verder te ontwikkelen en te verbeteren om u beter van dienst te zijn.
 • Voor direct marketing via e-mail, sms of telefoon, maar u kunt zich te allen tijde uitschrijven voor toekomstige marketingcommunicatie (zie hieronder).
 • Om studies en statistisch en analytisch onderzoek uit te voeren.
 • In het algemeen, om wettelijke verplichtingen na te komen.

Derden

Om het efficiënte gebruik van uw gegevens te vergemakkelijken en om u de beste diensten en/of mogelijkheden te bieden, kan het soms nodig zijn dat wij uw gegevens aan derden verstrekken. Deze gegevensverstrekking zal echter alleen in de volgende omstandigheden plaatsvinden:

 • Aan leveranciers, (onder)aannemers en agenten: Wij kunnen andere bedrijven en/of individuen van tijd tot tijd contracteren of aannemen om taken namens ons uit te voeren, bijvoorbeeld administratieve functies die verband houden met onze zakelijke activiteiten. Dergelijke ontvangers zullen alleen toegang hebben tot de gegevens die ze nodig hebben om hun taken uit te voeren, en mogen dergelijke gegevens niet voor andere doeleinden gebruiken. Die ontvangers zijn onderworpen aan de contractuele geheimhoudingsplicht.
 • Door uw gegevens aan ons te verstrekken, stemt u ermee in dat uw gegevens kunnen worden doorgegeven en buiten het land waarin u woonachtig bent, kunnen worden verwerkt, met inbegrip van landen die mogelijk niet voldoende gegevensbescherming bieden zoals gedefinieerd door de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming, maar enkel voor de hiervoor genoemde beperkte doeleinden en overeenkomstig de hiervoor genoemde principes
 • Indien zulks wettelijk vereist is: zullen wij uw gegevens met de overheid of wetshandhavingsinstanties delen ingeval wij van oordeel zijn dat we daartoe verplicht zijn.

IP-adressen en cookies

Wij kunnen informatie over uw computer, zoals uw IP-adres, besturingssysteem en browsertype voor zover beschikbaar, verzamelen voor onze systeemadministratie en dergelijke informatie in geaggregeerde vorm aan onze adverteerders verstrekken. Dit zijn statistische gegevens over het surfgedrag en de surfpatronen van gebruikers die u of enig ander individu niet identificeren.

Om dezelfde reden kunnen we informatie over uw algemene internetgebruik inwinnen door middel van cookies die op uw apparaat worden bewaard. Cookies helpen ons de Website te verbeteren en een betere en meer gepersonaliseerde dienstverlening aan te bieden.
U kunt weigeren cookies te accepteren door de instelling op uw browser die u daartoe in staat stelt, te activeren. Dan worden alle details van de cookie verwijderd. De selectie van die instelling kan echter betekenen dat u geen toegang krijgt tot bepaalde gedeelten van de Website of dat u geen gebruik kunt maken van bepaalde functies. Tenzij u de instellingen van uw browser zo hebt ingesteld dat cookies worden geweigerd, zal ons systeem cookies versturen telkens als u op de Website inlogt. Houd er rekening mee dat onze adverteerders ook cookies kunnen gebruiken, waarover wij geen controle hebben.
Indien u uw computer met andere gebruikers deelt, raden we u aan de optie 'Onthoud mijn gegevens' niet te selecteren wanneer een Dienst een dergelijke optie aanbiedt om bepaalde door u verstrekte informatie op te slaan.

Zie ons Cookiebeleid voor meer informatie over het gebruik van cookies op de Website.

Waar we uw gegevens bewaren

De gegevens die we van u verzamelen, worden doorgegeven aan en opgeslagen door JobRecruiter. Door uw persoonsgegevens te verstrekken, gaat u akkoord met de overdracht, opslag en verwerking ervan. Wij trachten alle redelijkerwijs noodzakelijke stappen te ondernemen om ervoor te zorgen dat uw gegevens veilig behandeld worden overeenkomstig dit Privacy beleid.

Gegevensbeveiliging

Hoewel we ons best doen om uw gegevens te beschermen, is de overdracht van informatie via het internet niet volledig veilig en kunnen we de veiligheid van uw gegevens die naar de Website of een derde worden verzonden, niet garanderen; iedere overdracht is op eigen risico. Zodra wij uw gegevens hebben ontvangen en aan een derde hebben doorgegeven, zullen wij strikte procedures en veiligheidsmaatregelen toepassen om ongeoorloofde toegang te voorkomen.

Inzage, correctie en verwijdering van uw gegevens

Wij zullen u, op verzoek en overeenkomstig de toepasselijke wetgeving, meedelen of uw gegevens worden verzameld, en u kunt ons verzoeken om gegevens te corrigeren of te verwijderen door een e-mail te sturen naar office[@]jobrecruiter.be

U dient er wel van bewust te zijn dat wij bepaalde gegevens moeten bewaren om te voldoen aan bepaalde wetten en regelgeving, zo lang wettelijk is toegestaan.

U hebt het recht ons te vragen uw persoonsgegevens niet te verwerken voor marketingdoeleinden. U kunt dat recht te allen tijde uitoefenen door contact met ons op te nemen via office[@]jobrecruiter.be

Wijzigingen aan dit Privacy beleid

Alle wijzigingen die wij in de toekomst doorvoeren in dit Privacy beleid zullen op deze pagina worden gepubliceerd en zijn onmiddellijk bindend zonder enige vereiste van kennisgeving.

Contact

Aarzel niet om eventuele vragen, opmerkingen en verzoeken met betrekking tot dit Privacy beleid naar office[@]jobrecruiter.be te sturen.